Skip to content

Tag: Java Soru Çözümleri

Java Eğitimleri 32 – Polymorphism(Çok Biçimlilik)

Polymorphism yani çok biçimlilik kavramı, bir nesnenin birden fazla nesne gibi davranmasıdır. Diğer bir ifadeyle bir sınıfta birden fazla sınıf oluşturarak aynı kodun farklı farklı çıktılar alma şeklidir. Oluşturulan ana […]

Java Eğitimleri 29 – Method Overriding

Kalıtım oluştururken, türetilen sınıf, türetildiği sınıfın tüm özelliklerini taşır. Ancak oluşturduğumuz kodları bazen değiştirmek isteyebiliriz. Birebir türettiğimiz sınıftaki özelliklerden daha fazla özellik taşımasını sağlayabiliriz.

Java Eğitimleri 25 – Setter,Getter Metodları

Getter setter metodlarını, sınıflarda oluşturduğumuz metodların ya da değişkenlerin özelliklerini tanımlamak için kullanırız. Bir önceki eğitim yazılarımızdan da biliyoruz ki private olarak tanımlanan değişkenleri başka bir sınıfta kullanamıyoruz. İşte burada […]

Java Eğitimleri 21 – This Kullanımı

Java’da birden fazla anahtar kelime kullanılmaktadır. Bunlardan biri de this anahtar kelimesidir. This kelimesi, o anda hangi işlem üzerinde çalışılıyorsa o işlemin bağlı olduğu nesnenin referansını döndürür.

Java Eğitimleri 19 – Java’da Hata Yakalama

Exception, Java’da yapılan hataları, daha rahat görmemizi sağlayan kod dizisidir. Try – catch bloğu ise, try kısmına yazdığımız kodlara uymayanları yani hataları, catch ile yakalayıp düzeltmemizi sağlar.

Java Soru Çözümleri 31 – Mükemmel Sayılar

Merhabalar, Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı, kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayılar denir. Örneğin; 6 sayısının bölenleri: 1 + 2 + 3 = 6 28 sayısının bölenleri: 1 + […]

Java Soru Çözümleri 30 – BMI Hesaplama

Java Soru Çözümleri 30 – BMI Hesaplama Vücut kitle indeksi, İngilizce tanımıyla BMI(Body Mass Index). İnsanların, boy ve kilo oranına göre zayıf mı şişman mı olduğunu belirlemesini sağlayan bir sistem. […]

Java Soru Çözümleri 29 – Kıt Sayılar

Java Soru Çözümleri 29 – Kıt Sayılar N pozitif bir tamsayı olmak üzere, n sayının pozitif bölenleri toplamı (n)’dir.(n) < 2n ise n sayısı kıt sayıdır.  Örneğin; 10 sayısını düşünelim. […]

Java Soru Çözümleri 28 – Zengin Sayılar

Java Soru Çözümleri 28 – Zengin Sayılar N pozitif bir tamsayı olmak üzere, n sayısının pozitif bölenlerinin toplamı da (n)’dir. Eğer (n) > 2n ise bu özelliği taşıyan sayılar zengin […]