Java Eğitimleri 21 – This Kullanımı

Java’da birden fazla anahtar kelime kullanılmaktadır. Bunlardan biri de this anahtar kelimesidir. This kelimesi, o anda hangi işlem üzerinde çalışılıyorsa o işlemin bağlı olduğu nesnenin referansını döndürür.

This anahtar kelimesi, hem global hem de yapılandırıcıda aynı isimle bir değişken kullanıldığında karışıklığı  engellemek için kullanılır.

Örneğin;

public class this_ornekler {
  
  int OgrenciNo;
  String Ogrenciİsmi;
  
  public void Ogrenciler(int OgrenciNo, String Ogrenciİsmi)
  {
    
    this.OgrenciNo = OgrenciNo;
    this.Ogrenciİsmi = Ogrenciİsmi;
    
  }
  

 

NOT:  Eğer public static void main kod bloğunda sınıfı tanımlamaz ve yazdırmazsak herhangi bir çıktı oluşmayacaktır.

Örneğin;

public class ThisKullanimi {

  int sayi=0;
  
  
  public ThisKullanimi SayiSay()
  {
    
    this.sayi++;    
    return this;
        
  }
  
  public void Goster()
  {
    
    System.out.println("Sayı : "+ sayi);
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    
    ThisKullanimi t=new ThisKullanimi();
    
    t.SayiSay(); // Sayı = 1
    t.SayiSay(); // Sayı = 2
    t.SayiSay().SayiSay().SayiSay(); // Sayı = 3 Sayı = 4 Sayı = 5
    
    t.Goster();
    

  }

}

Çıktımız:

 

 

 

Switch case yapılarıyla, tanımlanan sayıya göre konsolda değer okutmayı öğrenmiştik. Şimdi bu örneği bir de this yapılarıyla inceleyelim.

 

public class thiskullanımı {

  int ay=0;
  
  public void ay(int ay){
    
    this.ay = ay;
    
  }
  public void ayGoster(){
    
    switch(ay){
    
    case 1:
      System.out.println("Ocak");
      break;
    case 2:
      System.out.println("Şubat");
      break; 
    case 3:
      System.out.println("Mart");
      break; 
    case 4:
      System.out.println("Nisan");
      break; 
    case 5:
      System.out.println("Mayıs");
      break; 
    case 6:
      System.out.println("Haziran");
      break; 
    case 7:
      System.out.println("Temmuz");
      break; 
    case 8:
      System.out.println("Ağustos");
      break; 
    case 9:
      System.out.println("Eylül");
      break; 
    case 10:
      System.out.println("Ekim");
      break; 
    case 11:
      System.out.println("Kasım");
      break;
    case 12:
      System.out.println("Aralık");
      break; 
      
    default:
      System.out.println("Tanımsız Değer");
      break;
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    

    thiskullanımı t=new thiskullanımı(); // Bulunan Sınıf Adı Yazılmalı
    
    t.ay(6);
    t.ayGoster();
    
    
    
    
  }

}


 

Burada void main kod bloğunda, ay metodunu çağırırken 6. Ayı yazdırmasını istediğimiz için Haziran ayını yazdıracaktır.

 

Çıktımız:

 

 

NOT: Eğer public void ay metodunda, ay adlı değişkeni this kelimesi ile tanımlamasaydık bir diğer ifadeyle ay = ay olarak tanımlasaydık, ay adlı değişkenin değerini 0 olarak atayacak ve sonuç olarak da tanımsız değer çıktısını oluşturacaktır.

 

This anahtar kelimesinin kullanımı bu şekilde olacaktır. Soru çözümlerinde örneklerini yapmaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar 🙂

 

 

Kodlarımızın Tam Halini Görmek İçin Tıklayınız.

 

Kodlarımızın Tam Halini Görmek İçin Tıklayınız.
Bir Önceki Soru Çözümünün Devamını Görmek İçin Tıklayınız.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: