Java Soru Çözümleri 24 – Kombinasyon Hesaplama

N elemanlı bir kümenin elemanları ile oluşturulacak r elemanlı farklı grupların sayısı n’in r’li kombinasyonu olarak adlandırılır. N’in r’li kombinasyonu C(n,r) şeklinde gösterilir. 

 

 

Kombinasyon formülü:

 

Bu formüle göre kullanıcıdan n ve r sayılarını isteyip hepsinin ayrı ayrı faktöriyellerini hesaplayarak kodlarımızı oluşturacağız.

 

 

import java.util.Scanner;

public class Kombinasyon_Hesaplama {

  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    
    Scanner klavye=new Scanner(System.in);
    System.out.println("N Değerini Giriniz");
    int n=klavye.nextInt();
    
    System.out.println("R Değerini Giriniz");
    int r=klavye.nextInt();
    
    if(n<r){
      
      System.out.println("N Sayısı R Sayısından Büyük Olmalıdır. Lütfen Tekrar N Değerini Giriniz.");
      n=klavye.nextInt();
      KombinasyonHesapla(n,r);
    }else{
      KombinasyonHesapla(n,r);
    }      
  }

  private static void KombinasyonHesapla(int n, int r) {
    // TODO Auto-generated method stub
    
    int faktoriyel_1=1;
    int faktoriyel_2=1;
    int faktoriyel_3=1;
    int fark=n-r;
    
    for(int i=1;i<=n;i++){
      
      faktoriyel_1=faktoriyel_1*i;
    }
    System.out.println("N Sayısının Faktöriyeli : " + faktoriyel_1);
    
    for(int j=1;j<=r;j++){
      
      faktoriyel_2=faktoriyel_2*j;
    }
    System.out.println("R Sayısının Faktöriyeli : " + faktoriyel_2);
    
    for(int k=1;k<=fark;k++){
      
      faktoriyel_3=faktoriyel_3*k;
    }
    System.out.println("(N-R)'nin Faktöriyeli : " + faktoriyel_3);
    
    int carpim=faktoriyel_2*faktoriyel_3;
    int kombinasyon=faktoriyel_1/carpim;
    
    System.out.println(n + " Sayısının " + r + "'li" + " Kombinasyonu = " + kombinasyon);
  }

}


 • Burada dikkat etmemiz gereken şey, n sayısının r sayısından büyük olmasını sağlamak. Bunu da if else yapısıyla sağladık.

 

 • Faktöriyel hesaplarını da, metod oluşturarak gerçekleştirdik.

 

 

Çıktımız:

 

 

Kombinasyon hesaplama kodları bu şekilde. İyi çalışmalar 🙂

 

 

Advertisement

One response to “Java Soru Çözümleri 24 – Kombinasyon Hesaplama”

 1. […] Java Soru Çözümleri 24 – Kombinasyon Hesaplama […]

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: