Kariyer Yönetimi Nedir?

 

 

Hepimiz hayatımızın bir noktasında hedefe odaklanır, bu yolda ona ulaşmaya çalışırız. Aslında her şey hedefi belirlemekle başlıyor, denilebilir. Hayali kurulan hedef, hayatımızın her aşamasında tutarlılığını koruyamayabiliyor.

Eminim bu herkesin başına gelmiştir. Örneğin ben; daha birinci sınıftaki okuma bayramında avukat rolündeydim, o zamanlar bana cazip gelen meslek daha sonralarda pek de ilgimi çekmemiş, bu süreçte onlarca meslek değiştirmiştim, diyebilirim.

Tabi bu işin ciddiyeti dersanelerden çıkmadığımız, ailelerimizin bizden bir şeyler beklediği kısımda başlıyor. İşte kariyerin ilk basamakları!

Peki nedir bu kariyer?

Kariyer, dilimize Fransızca’dan geçmiş. Asıl anlamı: Taş ocağı.

İşin ilginç kısmı şu:

Buradaki anlamında birey; taş ocağına benzetiliyor. Taş ocağından çıkartılan ham taş gibi birey de yontuluyor yani kendini geliştiriyor.

Sözlük anlamı ise; bireyin yaşamı boyunca edindiği bilginin, deneyimin, becerinin, yeteneğin tümü ve emekli oluncaya kadar mesleğinde ilerlemesi.

Kariyer yapmak, maddi tatminin yanında manevi tatmin, psikolojik tatmini de sağlamaktadır.

 • Bireyin saygısının artması
 • Kendini geliştirmesi
 • Sosyal kimlik edinmesi
 • Toplumda statü kazanması

Psikolojik tatmine örnek verilebilir.

İş hayatında da kariyer kavramından kaynaklanan iş tatmini ve iş tatminsizliği gibi ifadelerle karşılaşmaktayız.

Kariyerin Özellikleri

 • Kariyerde süreklilik önemlidir. Kariyer; çalışma yaşamı boyunca birbirini anlamlı olarak izleyen işlerden oluşur.
 • Kariyer; çalışma yaşamı boyunca elde edilen bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerin tümünü kapsar.
 • Kariyer; yükselme ve yetki artışı anlamına gelir.
 • Kariyer; hem geçmişle hem gelecekle ilgilidir. Çünkü çalışanın geçmişte yaptığı iş, gelecekte yapacağı işin gerektirdiği bilgi, beceri, yetenek ve deneyim düzeyiyle doğrudan ilişkilidir.

 

Kariyerin özelliklerini öğrendik. Peki gerçekten hayatımızda kariyer basamaklarını doğru şekilde tırmanabiliyor muyuz? Eğer tırmanamıyorsak, bunu doğru hale nasıl getirebiliriz?

Çözüm basit. Başarılı bir planlama yaparak.

Kariyer Planlaması

İşletme yönetimi açısından, kariyer yönetiminin alt süreçlerinden birisidir ve çalışanın sahip olduğu bilgi, beceri, yetenek ve deneyim doğrultusunda çalıştığı işletmede yükselmesinin planlanmasıdır.

Kariyer planlaması yapabilmek için üst ve orta düzey yöneticilerin, önceden belirlenmiş görev süreleri doğrultusunda çalıştırılmaları gerekmektedir. Genellikle yöneticilerin görevde kalma süreleri 3 yıldır ve 2 yıl daha uzatılabilir.

Ayrıca farklı kariyer planları arasında geçiş yapabilme olanağının sağlanması kariyer yönetiminde etkinliğin sağlanması açısından önemlidir.

Kariyer planlamasının amaçları;

 • İşletmenin insan kaynağının daha verimli kullanılması,
 • İşletme yönetimiyle yöneticiler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi,
 • Yükselme beklentisinin karşılanması doğrultusunda yöneticilerin iş tatmininin ve işletmeye bağlılıklarının sağlanması,
 • Üst düzey yöneticilerin iç kaynaktan temin edilmesi sebebiyle, ş gücü giderlerinde optimizasyon,
 • Performans değerlemesinin nesnel ölçütler doğrultusunda yapılması,
 • Eğitim ve geliştirme ihtiyacının daha akılcı belirlenmesi

olarak sıralanabilir.

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: