Java Eğitimleri 22 – Kod Bloklarındaki Lokal Değişkenler

Lokal değişkenler diğer bir ifadeyle yerel değişkenler, kullanıcı tarafından değer atanılan değişkenlerdir. Kod bloklarında ve metodlarda tanımlanmış olan lokal değişkenler başka kod bloklarında ya da metodlarda kullanılamazlar, o metod ve kod bloklarında da tanımlanması gerekir.

 

 

Örnek üzerinden gidelim:

 

public class Lokal_Değişkenler {

  public static void main(String[] args) {
    
    
    for(int i=0;i<20;i++){
      
      System.out.println(i);
    }
    
    System.out.println(i); //Hata Verir
  }

}

 

Burada for bloğunda tanımlamış olduğumuz i değişkenini, for bloğu dışında yazdırmaya çalıştık. Ancak bu değişken, döngü dışında tanımlı olmadığından bir değere sahip değildir, bu nedenle programımız hata verecektir.

 

public class Lokal_Değişkenler {

  public static void main(String[] args) {
    
    
    int i;
    for(i=0;i<10;i++){
      
      System.out.println(i);
    }
    
    System.out.println(i); 
  }

}

 

Ancak bu şekilde tanımlandığında doğru olacaktır ve program hata vermeyecektir.

Çıktımız:

 

 

 

public class LokalDeğişkenler {

  public static void main(String[] args) {
    
    
    int i = 1;
    
    while(i<20){
      
      if(i%2==0){
        
        String deger = " Sayı Çifttir";
        
      }
      
      i++;
    }
    
    System.out.println(i + deger);
  }

}

 

Bu şekilde tanımlandığında program hata verecektir çünkü deger adlı değişken if bloğunda tanımlanmış bir değişkendir. Hata vermemesi için doğru kod bloğunda tanımlanmış olması gerekecektir.

 

public class LokalDeğişkenler {

  public static void main(String[] args) {
    
    
    int i = 1;
    String deger= " Sayısı Çifttir";
    
    while(i<20){
      
      if(i%2==0){
        
        System.out.println(i + deger);
        
      }
      
      i++;
    }
    
    
  }

}

 

Doğru tanımlama için kodların bu şekilde yazılması gerekecektir. Çıktımız:

 

public class LokalDegiskenler {

  
  public static void islemler(int a,int b, int c){
    
    System.out.println("Sayıların Toplamı : " + (a+b+c));
    
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    
    
    islemler(5,18,45);
    System.out.println(a);
    

  }

}


 

Yukarıdaki program da hata verecektir. Çünkü a değeri, başka bir metotta tanımlanmış bir değişkendir. Main metodunda gerekli parametrelerin gönderimiyle, islemler metodundaki toplama işlemi gerçekleşecektir. Hata vermeden çalışabilmesi için kodların şu şekilde yazılması gerekir:

 

public class LokalDegiskenler {

  
  public static void islemler(int a,int b, int c){
    
    System.out.println("Sayıların Toplamı : " + (a+b+c));
    System.out.println(a);
    
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    
    
    islemler(5,18,45);
    
    
    
    

  }

}

 

 

Çıktımız:

 

Kod bloklarında ve metotlardaki yerel değişkenler bu şekilde gösterilmektedir. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar 🙂

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: