Java Soru Çözümleri 9 – Türev Alma

Bu sorumuzda, derecesi verilen denklemin türev alındıktan sonraki katsayılarını yazdıran programın kodlarını öğreneceğiz.

İstediğimiz çıktı şu şekilde olacak:

Denklemin Derecesini Giriniz:    4

Denklemin Katsayılarını Giriniz: 3   6   -2   7   15

Denklemin Türevi: 12    18   -4   7

 

 

Burada kastettiğimiz derece ve katsayı şunları ifade etmektedir:

Örneğin katsayılarını girdiğimiz denklem:

Burada x’in en büyük değerini aldığı yer baştaki kısımda olacağı için denklemin derecesi 4’tür. Katsayı olarak ifade ettiğimiz değerler ise x’in önünde bulunan sayılardır.

Denklemin Türevi:

Olacaktır.

 

Türev durumunu ifade ettiğimize göre kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz.

 

import java.util.Scanner;

public class türevalma {

public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub

Scanner klavye=new Scanner(System.in);
System.out.println(“Denklemin Derecesini Giriniz”);
int derece=klavye.nextInt();
int[] katsayi=new int[derece+1];

System.out.println(“Denklemin Katsayılarını Giriniz”);
for(int i=0;i<katsayi.length;i++){

katsayi[i]=klavye.nextInt();
}

System.out.println(“Denklemin Türevi: “);
for(int i=0;i<katsayi.length-1;i++){
System.out.print(katsayi[i]*(derece-i)+” “);
}
}

}

 

  • İlk adımda denklemin derecesini giriyoruz. 
  • “Katsayi” adlı dizimizi tanımlayıp boyut değerine “derece+1” diyoruz. Çünkü denklemimizde 1 tane de sabit değerimiz olacak.

  • For döngüsü ile dizimize eleman ekliyoruz. Yani denklemimizin türev almadan önceki katsayılarını giriyoruz.

           for(int i=0;i<katsayi.length;i++){
           katsayi[i]=klavye.nextInt();
            }

 

  • Başka bir for döngüsü açıyoruz. Ancak burada i indisini 0’dan başlatıp dizi boyutundan 1 az olacak şekilde döndüreceğiz. Çünkü türev aldığımızda, sadece x değişkeninin önündeki katsayıları baz alarak sonuca ulaşabiliyoruz. Bu nedenle sabit sayımızın önünde herhangi bir x değişkeni bulunmadığından 0 ile çarpılacak ve değeri 0’a eşitlenecektir. 

 

           for(int i=0;i<katsayi.length-1;i++){
           System.out.print(katsayi[i]*(derece-i)+” “);

 

  • Son olarak da katsayi dizimize atadığımız değerlerin sırasıyla dereceleri ile çarpılmasını sağlıyoruz. Böylece türev alındıktan sonraki katsayı değerlerini hesaplayabileceğiz. 

 

 

Programımızın çıktısı:

 

Bu sorumuzun çözümünü böylece bitirmiş olduk. Siz de farklı algoritmalar geliştirerek çözüme ulaşabilirsiniz. Bir sonraki soru çözümümüzde görüşmek üzere. İyi çalışmalaar 🙂

 

Advertisement

One response to “Java Soru Çözümleri 9 – Türev Alma”

  1. […] Java Soru Çözümleri 9 – Türev Alma […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: