Java Eğitimleri 9 – Klavyeden Girilen Metnin Uzunluğunu Bulan Program

Merhabalar,

Java’da döngüler ve karar verme yapılarını öğrendik geçmiş yazılarımızda. Artık diğer metodları tanıma zamanı!

Bu yazımızda klavyeden girilen metnin kaç harften oluştuğunu ekrana yazdıran programı oluşturacağız hep beraber.

  • Klavyeden veri girişini sağlamayı “Scanner” metodu sayesinde yapıyorduk. Ancak geçmiş yazılarımızda klavyeden okuttuğumuz değerler genelde sayıydı ve integer olarak atıyorduk. Şimdi sözel bir değişkenden bahsettiğimiz için o diziyi integer olarak atayamayız.
  • Gireceğimiz metni o yüzden String olarak atayacağız.
  • İkinci kısım ise metni yazdırdıktan sonra uzunluğunu belirlemek. Metin sözel bir değişken bu yüzden harf sayısını okutmak için başka bir metoda ihtiyacımız var ve bu metodla hesaplattığımız harf sayısını bir değere eşitlememiz gerek. Aksi takdirde program hata verecektir.

NOT: Metnin uzunluğunu belirlememizi sağlayan komut “length” komutudur.

Örneğin;

İnt uzunluk=dizi.length();

  • Burada dizi adlı değerin elemanlarını okutmak için kullanılmış ve okutulan sayı da uzunluk adlı değişkene atanmıştır.
  • Şimdi gelelim, bizim programımıza. Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğimizde, editörde elde ettiğimiz komut dizisi şu şekilde olacaktır:

  • Burada klavyeden girdiğimiz metne, ileti adını verdiğimiz değişkene atamış olduk.
  • İnt uzunluk=ileti.length() metodu sayesinde de metnin kaç harften oluştuğunu öğrenmiş olacağız.
  • System.out.println metodu sayesinde de konsol kısmına yazdırmış olduk.

Buna göre çıktımız da şu şekilde olacaktır:

NOT: Klavyeden girilen değer iki ya da daha fazla kelimeden oluşuyorsa, sadece ilk kelimesinin harf sayısını hesaplayacaktır.

Mesela;

  • Klavyeden girmeden de bu şekilde bir program oluşturabilirdik. Onun için de metni en başta tanımlamamız gerekecek.

Çıktımız:

Böylece işlemlerimiz de en aza indirgenmiş oldu. Bir sonraki proje yazımda görüşmek üzere.. Esen kalın..

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: