Java Eğitimleri 8 – Döngüler ve Karar Verme Yapısı III

Merhaba,

Bu yazımız “İf Yapısı” ve  ”Switch-Case” yapısından  bahsedeceğim.

5.İf Yapısı:

İf yapısında koşul doğru ise işlemler gerçekleşir, yanlışsa işlemler atlanır bir sonraki işlemlere geçilir.

 • 1 ile 20 arasındaki çift sayıları yazdıralım.

 • 1.adımda for döngüsüyle 1 ile 20 arasındaki sayılarla işlem yapacağımızı belirlemiş olduk.
 • 2.adımda if yapısı ile koşulumuzu belirledik.

NOT: % işareti kalanlı bölme işlemini ifade eder. Yani, sayının 2 ile bölümünden kalanının 0 olmasını istiyoruz.

 • Böylece 2 ile bölümünden kalanı 0 olan elemanlar koşulu sağlayacak ve if yapısının içerisine girmiş olacak.
 • Örneğin döngüye ilk girecek sayımız 1.

1’in 2’ye bölümünden kalan 0 mı?

Hayır. Kalan 1.

Bu yüzden sayımız if yapısına girmeden bir diğer sayıya geçiş yapmış olacak.

 • 3.adımda da 2’ye bölünen sayıları diğer bir ifadeyle çift sayılarımızı konsola yazdırmış olduk.

Çıktımız şu şekilde olacak:

 

6.İf-Else Yapısı:

İf komutunun içerisindeki koşul yanlış ise else yapısı ile doğru olan koşul yazdırılabilir.

 • 1 ile 20 arasındaki çift sayıları ve tek sayıları yazdıralım şimdi de.

 • Az önceki komutlara ek olarak else’i ve else seçiminde konsola yazdırılması gereken komutu belirledik. Buna göre çıktı şu şekilde olur:

7.İf- Else İf- Else:

Bir durumu birden fazla kez koşula bağlamak istersek bu yapıyı kullanabiliriz.

 

 • Örneğin bir sayı atayalım. Ve bu sayıyı if yapılarıyla okutmaya çalışalım.

Farklı durumları bu şeklide tanımlamış olduk. Buna göre çıktımız:

8.Switch- Case Yapısı:

Switch, içerisine yazılan değişkenlerin case’lerde değerlendirerek işlem yapmasını sağlar. Örneğin switch içerisine belirlediğimiz bir değişken var ve bu değişkenimizi 1. case’de tanımladık. Değişken değeri doğru olduğu için case’deki işlemler yapılır, böylece döngümüz tamamlanmış olur.

NOT: Switch içerisine tanımlanan koşul bir değişkene eşittir. Puan, durum, not gibi…

 • Switch komutunda kullanılan değişken sadece byte, short, int veya char türünde olabilir.
 • Bir switch içinde herhangi sayıda case komutu olabilir. Case komutunun ardından karşılaştırılacak değer yazılır ve iki nokta konulur.
 • Case için seçilen değer, switch içindeki değişkenle aynı veri tipinde olmalıdır.
 • Break komutuna ulaşıldığında, switch sonlanır.
 • Default hiçbir case’in doğru olmadığı zamanlarda kullanılan bir komuttur. Ve bu komut için break kullanmaya gerek yoktur.

Örneğin, klavyeden sınav notumuzu girelim. Ve switch case yardımıyla ekrana harf notumuzu yazdırsın.

 • 1.adımda sınav notumuzu klavyeden girebilmek için kodlarımızı yazdık.
 • 2.adımda notumuzun değerine göre çıktı istediğimiz için switch yapısının içerisine not değişkenimizi atadık.
 • 3.adımda sırasıyla not değerlerimizi case’lerin içerisinde tanımlamış olduk. Örneğin klavyeden not olarak 60’ı girmiş olsaydık konsolda “DD” değerini görmüş olacaktık.
 • 4.adımda case’lerde tanımlayamadığımız değerler için bir default değeri atadık.

Bunlara göre çıktılarımız da şöyle olacaktır:

 

 

 

NOT: Swich-Case yapısıyla oluşturduğumuz örnekle aradaki değerleri atamamış olduk. Örneğin 74, 16,83 gibi değerleri tanıtmadığımız için direkt olarak bu değerleri default olarak atayacak dolayısıyla da “FF” yazdıracaktır.

Böylece döngüler ve karar yapılarını bitirmiş olduk. Bir dahaki yazım görüşmek üzere..

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: