Java Eğitimleri 6 – Döngüler ve Karar Verme Yapısı I

Merhabalar,

Java’da kısa program yazmayı öğrendik geçmiş yazılarımızda. En azından basit hesap programını kolaylıkla yazdırabiliriz.  Ancak ilerleyen zamanlarda birden fazla işlem için uzun uzun kod yazmak hem işimizi zorlaştıracak hem de odaklanmamızı etkileyecektir.Böyle durumlarda bir kod bloğunu birkaç kere yazmamız gerekebilir. Böylece program birkaç kere çalışmış olacaktır. İşte, buna benzer işlemlere döngü diyoruz.

Java’da da işlemleri kısaltacak döngüler kullanılır:

 • While
 • Do-while
 • For
 • Geliştirilmiş(Enhanced) For Döngüsü

Şimdi bu döngülerden bahsedelim.

1.While Döngüsü:

Bu döngüde; belli bir kod dizisini, belirlediğimiz sayı kadar çalıştırabiliriz.

 • Oluşturduğumuz koşul doğru ise while döngüsünün içerisindeki işlemler gerçekleşecektir. Eğer koşul yanlış ise while döngüsündeki işlemler gerçekleşmez, bir sonraki satıra geçer.

Not: İşlemler while döngüsünde belirlediğimiz koşul kadar oluşacaktır.

Bununla ilgili bir örnek oluşturalım:

5’ten 20’ye kadar olan sayıları alt alta yazdıran programı yazalım.

 • 1.adımda sayımızın 5’e eşit olduğunu ve integer olduğunu belirttik.
 • 2.adımda, While döngüsünün koşulu(x<20) yani x küçükken işlemler gerçekleşecek. X değerimiz 5’e eşit dolayısıyla 20’den küçük olduğu için döngüye girecek.
 • 3.adımda x değerimizi Console kısmına yazdırıyoruz.
 • 4.adımda X değerini 1 arttırıp yazdırıyoruz. Çünkü bunu belirtmediğimiz sürece Console kısmına sürekli olarak 5 sayısını yazdıracak ve böylece sonsuz döngüye girmiş olacak. Ancak biz 20’ye kadar olan sayıları yazdırmak istediğimiz için bu kodu yazarak x değerinin her döngüde 1 artmasını sağlamış oluyoruz.
 • Döngü x=19 olduğunda sonlanmış olacak. Çünkü koşulumuz X’in 20’den küçük olması şartıyla gerçekleşecekti.
 • Bu durumda Console kısmında yazılan değerler şu şekilde olacaktır:

2.Do-While Döngüsü:

Do-While döngüsünün While döngüsünden tek farkı,  döngünün en az bir kere çalışmasını garantilemesidir.

While ifadesi döngünün sonunda yer aldığı için işlemler bir defa yapılmış olur. Döngünün sonunda, koşul doğru ise geriye dönüp koşul kadar işlemleri tekrar edecek, eğer yanlış ise döngüden çıkacaktır.

Aynı örneği bir de Do-While döngüsüyle yazalım:

 • 1.adımda, az önce yapmış olduğumuz gibi sayımızın değerini 5 olarak belirledik ve integer olarak atadık.
 • 2.adımda Console kısmına sayıyı yazdırdık.
 • 3.adımda sayıyı bir arttırdık, böylece programın sonsuz döngüye girmesini engellemiş olduk.
 • 4.adımda ise koşulu belirledik. X sayısı 20’den küçük olduğu sürece Console kısmına yazdıracağımızı belirtmiş olduk.
 • İşlemlerden sonra Console kısmında karşılaştığımız durum bu olacaktır:

 

Şimdilik bu kadar, ikinci yazımda döngülere devam edeceğiz. Görüşmek üzere, esen kalın..

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: